نحوه تغییر لوگوی گوشیهای چینی سامسونگ بعداز فلش

حل مشکل تغیر لوگوی ابتدائی گوشیهای چینی پس از فلش

شاید برای بعضی از همکاران محترم پیش آمده باشد زمانی گوشیهای چینی را فلش یا فرمت می نمایند مثل سامسونک i9500لوگوی روشن شدنشان تغییر میکند

اگر مشتری حساس باشد و دوباره همان لوگوی سامسونگ را بخواهد این کد را وارد کنید


ستاره مربع 0066 مربع گوشی ریستارت شده  و آرم آن مجدد سامسونگ میشود