فایل فلش تست شده Tj Q88 mainboard v4.1  و رام تبلت چینی به شماره برد Tj Q88 mainboard v4.1

در دست تست و بررسی به مدت 24 ساعت تامل فرمائید..