جهت ارسال تبلیغات و یا پیامهای رسمی برای افراد خاص با شماره های سامانه ای دیگر نیاز نیست نزد اپراتورهای ارسال کننده پیامک انبوه بروید به راحتی می توانید سامانه اختصاصی رایگان خود را داشته باشید

پارس موبایل سامانه خود را به مدت محدود بصورت رایگان با قابلیت شماره اختصاصی رایگان با قابلیت دریافت پیامک در اختیار کاربران این وبسایت قرار داده

هزینه ارسال پیامک نیز کمترین هزینه در سراسر کشور میباشد (در صورت تمایل مقایسه با ما!)

  • جهت دریافت شناسه کاربری و رمز ورود به سامانه لطفادقیقا کلمه ذکر شده را به سامانه 300077 پیامک فرمائید :

    دقیقا باید فقط همان کلمه مذکور ارسال گردد بدون کم یا زیاد

  • سامانه پیامک     را به شماره 300077 پیامک نمائید

و یا کلمه:

  •  پارس موبایل   را به شماره:   300077 پیامک نمائید

و یا کلمه:

  • سامانه پیامکی     را به شماره 300077 پیامک نمائید

و یا کلمه:

  • شروع   را به شماره:   300077 پیامک نمائید

لازم به ذکر است فقط یکی از کلید واژه ها (سامانه پیامک ،ویا، پارس موبایل) را به سامانه 300077 ارسال نمائید کافیست

با توجه به تعدد کاربران فرصت را برای دریافت شماره دلخواه خود از دست ندهید و همین حالا پارس موبایل را به 300077 پیامک فرمائید

پس از دریافت رمز از اینجا وارد سامانه شوید

 آشنائی با محیط سامانه