در صورت تمایل به قرار دادن تبلیغات خود در وبسایتهای پارس موبایل (6 وبسایت) بصورت :

یکماهه قرار دادن عنوان سایت در لینکها فقط 1000 تومان

قرار دادن بنر تبلیغاتی در صفحه اول یکماهه 30000 تومان

قرار دادن بنر تبلیغاتی در تمامی صفحه ها یکماهه 60000 تومان

از طریق پیامک به سامانه اطلاع دهید تا روش پرداخت و سایر جزئیات اعلام گردد