با درودو احترام
با وجود درخواست بیش از حد کاربران تصمیم گرفتیم جلسه های آموزشی برگذار کنیم تا به کاربران و عزیزانی که علاقمند هستند آموزش کوک کردن رام ارئه شود